Sứ mệnh - Tầm nhìn

SỨ MỆNH

• Đưa VINATESCO trở thành nhà cung cấp thiết bị bơm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp, giá cả hợp lý hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.

• Đảm bảo gia tăng lợi ích các thành viên, người lao động trong công ty.

• Mang lại cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất cho cán bộ công nhân viên.

• Đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

TẦM NHÌN

• Xây dựng VINATESCO trở thành một thương hiệu đứng đầu trong cả nước về cung cấp thiết bị bơm, dịch vụ và chuyển giao công nghệ vận chuyển chất lỏng đảm bảo chất lượng, chủng loại, giá cả, dịch vụ và uy tín, đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng.

• Đưa VINATESCO trở thành Công ty cổ phần vào năm 2025, năm 2030 trở thành công ty đứng đầu cả nước về cung cấp máy bơm công nghiệp, dịch vụ và đào tạo. Từ năm 2030 trở đi chuyển sang hoạt động đa ngành nghề, đầu tư sản xuất, các loại hình dịch vụ khác theo nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của công ty.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

Xây dựng một tập thể con người có tri thức, văn hóa, sáng tạo, năng động, hiệu quả, ham học hỏi, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu chung của công ty.

• Luôn học hỏi, tiếp thu, nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thiết bị mới, công nghệ mới có chất lượng cao, giá cả hợp lý trên thị thường Quốc tế đưa vào thị trường Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh tế cho các doanh nghiệp.

• Thiết lập mối quan hệ bền vững, lâu dài hướng tới tương lai với các nhà cung cấp trong và ngoài nước nhằm chuyển giao công nghệ, cung cấp cho khách hàng những mặt hàng ổn định, chất lượng cao không ngừng hoàn thiện mình, tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với thiết bị công ty cung cấp, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của công ty với khách hàng, từ đó xây dựng nên một hệ thống khách hàng lớn mạnh cả về quy mô cũng như giá trị.