Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 • Tôi có thể sử dụng dịch vụ nào bằng cách cài đặt ứng dụng sHome?
 • Tôi có thể sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome khi ở nước ngoài không?
 • Các tình trạng sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome là gì?
 • Tôi muốn sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome. Tôi có thể mua sản phẩm ở đâu?
 • Tôi có thể tải xuống ứng dụng sHome ở đâu?
 • Tôi có thể đặt câu hỏi về việc sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome ở đâu?
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng sHome, làm thế nào tôi có thể liên kết Khóa Cửa Thông Minh với
 • Có bao nhiêu người có thể sử dụng các dịch vụ liên kết ứng dụng sHome?
 • Tôi muốn đăng xuất khỏi ứng dụng sHome.
 • Các thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh được khuyến nghị để sử dụng các dịch vụ được liên kế
 • Có phải trả thêm phí khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome không?
 • Tôi gặp sự cố khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome.
 • Tôi muốn mua màn hình chuông cửa?
 • Tôi gặp vấn đề khi sử dụng màn hình chuông cửa. Tôi có thể yêu cầu dịch vụ khắc phục sự cố hoặc dịch
 • Tên của khóa cửa được hiển thị ở đâu?
 • Tôi cần làm gì nếu số điện thoại thông minh của tôi thay đổi?
 • Có phải trả thêm phí khi sử dụng các dịch vụ được liên kết với ứng dụng sHome không?
 • Tôi có thể tìm hướng dẫn sử dụng ở đâu?
 • Tôi muốn mua phụ tùng của sản phẩm để thay thế
 • Có vẻ như sản phẩm của tôi cần được sửa chữa. Tôi muốn đến trung tâm dịch vụ. Tôi nên đến đâu?
 • Tôi muốn biết giá của sản phẩm hoặc chi phí dịch vụ sau bán hàng.
 • Làm thế nào tôi có thể mở cửa bằng ứng dụng sHome Doorlock?
 • Những loại dịch vụ nào có sẵn cho ứng dụng dành cho thiết bị di động?
 • Với sản phẩm nào tôi có thể sử dụng các dịch vụ liên kết ứng dụng sHome Doorlock?
 • Tôi có thể mua sản phẩm ở đâu?
 • Tôi có thể tải xuống ứng dụng sHome Doorlock ở đâu?
 • Tôi có thể đặt câu hỏi về cài đặt sản phẩm hoặc liên quan đến ứng dụng ở đâu?
 • Tôi muốn biết cách đăng ký Smart Door Lock cho ứng dụng sHome Doorlock.
 • Tôi muốn biết cách đăng ký Smart Door Lock cho ứng dụng sHome Doorlock.
 • Chức năng thông báo trả về gia đình không hoạt động. Tôi nên làm gì?
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể thay đổi cài đặt để không sử dụng c
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể đăng ký bao nhiêu điện thoại thông
 • Khi sử dụng các dịch vụ Ứng dụng Khóa cửa sHome, tôi không muốn nhận thông báo
 • Những mẫu điện thoại thông minh nào có khả năng tương tác được khuyến nghị cho các dịch vụ liên kết
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có thể mở cửa bằng cách sử dụng đồng hồ th
 • Khi sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng khóa cửa sHome, tôi có nên giữ Bluetooth ™ liên tục trên điện
 • Tôi bị mất điện thoại thông minh khi đang sử dụng dịch vụ liên kết ứng dụng Khóa cửa sHome. Tôi nên
 • Tôi nghe nhạc từ khóa cửa mỗi khi tôi mở cửa. Tại sao?
 • Cửa không mở đúng cách vì pin đã hết. Làm thế nào tôi có thể mở cửa?
 • Khóa khẩn cấp là gì?
 • Tôi có thể mang theo sản phẩm khi di chuyển nhà không?
 • Tôi có thể cài đặt hoặc nhận dịch vụ sau bán hàng cho một sản phẩm được mua từ một trang web mua sắm
 • Tôi mua sản phẩm trên mạng nhưng không biết cách cài đặt khóa cửa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.